Home » Wisdom List » DetailsInvite

Разпределеното програмиране

Мъдрост на Васил Колев за разпределено програмиране

2013-05-10, 06:13:47-2015-04-09, 05:43:19#

Примери, писани на псевдо-код, илюстриращи обработка на задачи от много различни машини и диспечер, с проблемите, които могат да се срещнат и как могат да се решат.


comments powered by Disqus