Home » Wisdom List » DetailsInvite

Софтуер за локални хранителни кооперативи

Тази мъдрост представлява резултати от проучване за намиране на софтуер с отворен код за кооперативи.

2013-07-11, 01:12:56-2013-10-09, 01:49:09


Какво е хранителен кооператив? #

Хранителен кооператив е директна връзка между потребителите и местните производители на храна,  напр. фермери, производители на плодове и зеленчуци, пчелари, рибари и т.н. Кооперативът представлява съвкупност от хора, които имат за цел да се хранят здравословно с локална храна. Хранителния кооператив може да включва и други продукти освен храна, дори услуги.

друг наръчник за хранителен кооператив може да видите тук
Hub за събиране на всякаква информация свързана с кооперативи, нещо като уикипедия за кооперативи - cultivate.coop


Софтуер с отворен код за хранителен кооператив #

Списък на готовите решения с отворен код

Ruby on Rails

  • demo и code
  • demo и code
  • growstuff - demo, code - за групово произвеждане на храна, размяна на семена, проследяване на лична или колективна реколта.
  • foodcoops - demo, code - за свободни кооперативи без стопанска цел - продуктов каталог, поръчки, членство, график с дейности

JavaScript

Phone gap

  • Fresh Food Finder - mobile app, code


comments powered by Disqus