Home » Wisdom List » DetailsInvite

Наръчник на начинаещ frontend-ър

Благодарение на Теодор Маринов и Красимир Цонев, провели курс по HTML & CSS във Варна Лаб

2013-10-12, 08:12:16-2015-04-09, 05:44:32


Getting started връзки #

По-време на изпълнението на заданието на курса, използвахме още доста полезни инструменти и сайтове


comments powered by Disqus