Home » Wisdom List » DetailsInvite

Какво ще бъде бъдещето ни

Тази мъдрост е списък със филмчета, които обясняват какво означава експоненциалния растеж, на който е базирана световната икономика, а също и броя на населението на земята.

2013-10-29, 10:08:21-2013-10-29, 11:25:45


Няма утре #

На какво се дължи икономическият растеж? Как са свързани енергийната и финансовата кризи? Какви са екологическите последствия от икономическия растеж? Какво бъдеще ни очаква?


Expоnеntion growth #

This is another explanation of what the expоnеntial growth is.


7 billion? How did we get so big so fast? #

This is a short animation like story about our population growth and how we get from 1 billion in 1804, 200 years ago, to 7 billion in 2013


Arithmetic, Population and Energy - a talk by Dr. Al. Bartlett, University of Colorado #

Website of Dr. Albert Bartlett

"Professor Bartlett has been given this lecture, "Arithmetic, Population and Energy" 1,742 times since September 1969 to U.S. and international audiences"


comments powered by Disqus