Home » Wisdom List » DetailsInvite

Теория за Естественият Ред

Естественият Ред е идеята за цялост на елементите на битието за които ще говорим малко по-нататък. Тази цялост или по скоро взаимодействието между елементите и балансирането им са в основата на всичко! Естественият Ред е Всичко което знаем или не знаем, което можем или не можем да си обясним, то е такова каквото е дори без да е нужно да го разбираме или по-общо казано "Нещата такива каквито са!" Естественият Ред е нещо изключително лесно за възприемане (не за разбиране), той е нещо перфектно, нещо което човек никога няма да е способен да разбере сам със своето собствено съзнание. Всяко знание което човек има е фрагмент от естественият ред който се прибавя към Съзнанието, на много места наричано Колективно Съзнание.

2014-02-21, 09:52:43-2015-04-09, 05:42:01


Елементи на Естественият Ред #

  • Време
  • Пространство
  • Енергия
  • Материя
  • Съзнание


Времето и неговите съставни компоненти #

Времето е съвкупността от Минало, Настояще и Бъдеще в които материалните обекти и енергията си взаимодействат свободно и взаимносвързано!

Наличието на времето позволява извършването на действията с които обектите и енергията на естественият ред си взаимодействат неограничено и свободно!

Миналото

Миналото е моментът от време който е протичал точно преди началото на настоящето. Това е времето за което има проявления и в настоящето, но остава незасегнато от него и бъдещето!

Действията в миналото определят настоящето и бъдещето.

Настояще

Настоящето е моментът в който четете това или иначе казано времето в което обектите извършват действия с които си взаимодействат помежду си на материално и енергийно ниво.

В настоящето се определя и бъдещето и е определено от миналото.

Бъдеще

Предстоящ момент от времето който ще достигнем. 

То не влияе на миналото и настоящето, но се определя от тях.


Пространство #

Пространството е мястото в което протича времето и обектите и енергията си взаимодействат.


Енергия #

Енергията е двигателната сила на всичко което съществува, тя не се губи и е възможно да се преобразува в друг вид енергия.


Материя #

Материята е вероятна форма на енергията. Материалният свят е образуван от нея


Съзнание #

Съзнанието е нещо колективно, което става безкрайно перфектно с настъпването на всеки следващ момент от времето, черпещ информация от взаимодействието между енергия и материя. То расте и не намалява.

Съзнанието не може да е индивидуално.

Терминът колективно съзнание всъщност е грешен.

Съзнанието е едно цяло което се дели на много фрагменти, които хората наричаме Собствено съзнание и до които имаме достъп и допълваме постоянно.


Източник #

Можете да откриете още за Естественият Ред в категория Философия в Radki.info


comments powered by Disqus