Home » Wisdom List » DetailsInvite

Римският град Абритус

Римският град Абритус е основан през средата на I в. от н. е. като военно селище (кастелум) на мястото на тракийски град, чието име засега не е известно. По-късно тук се заселват цивилни римски граждани, ветерани (войници, които, след като прекарвали повече от 20 годи­ни във войската, получавали земя в околностите на някой град), лавкаджии и търговци, занаятчии и други лица, придружаващи римските легиони. В античната история Абритус е известен с голямото сражение между готи и римляни в 251 г., станало край града. В битката бил убит римският император Траян Деций (249—251 г.). На това място, наречено тогава „Форум на Семпроний", а след смъртта на императора — „Жертвеник на Деций", бяха намерени едно сребърно съкровище от 538 монети — най-късните от тях са от убития император, и едно злат­но съкровище от 30 златни монети, също от него. В края на III в. е изградена крепостната стена на града, която го обкържава от четирите страни и обхваща около 140 декара площ. Изградена е от добре обработени камен­ни блокове с 31 кули и три порти — северна, южна и западна. Улиците са прави и се пресичат под прав ъгъл. В чертите на укрепения град живеели само привилеги­ровани римски граждани и техните домашни роби. Оста­налите обитавали канабното селище край града — на изток от Абритус. След готските нашествия през III в. Абритус прежи­вял нов подем по времето на Константин Велики (306— 337 Неговите крепостни стени били заздравени през Времето на Юстиниан Велики (527—565 г.). В края на VI в. Абритус бива разрушен и опожарен, когато аварите масово нахлуват в сегашна Северна България. По-късно през VIII—X в. върху неговите развалини възниква славяно-българското селище.Първите разкопки в Абритус започват през 1887 г. от академик Анани Явашев, състудент и съратник на братя Шкорпилови, който с откритите материали още през същата година урежда музейна сбирка в гимна­зията. Той продължава разкопките и през следващите години. Натрупва се много археологически материал и музеят вече се отделя в нова сграда. Досе­га са разкрити една голяма жилищна сграда — 80 на 41 м с перистилен двор и йонийска колонада, 200 м от север­ната крепостна стена с 8 кули и северната порта, 200 м от южната крепост с 5 кули и южната порта. Крепостните стени, широки 2,50—3 м и високи в античността 12—15 м, са били запазени на голяма висо­чина до идването на турците, след което Абритус се пре­връща в каменна кариера за общественото и частното строителство в Разград. Сега зидовете са запазени до 3 м, като някои са ограбени до античното ниво.

2014-03-07, 09:23:42-2014-07-12, 02:48:14


Забележителности

#

Римският град Абритус е основан през средата на I в. от н. е. като военно селище (кастелум) на мястото на тракийски град, чието име засега не е известно. По-късно тук се заселват цивилни римски граждани, ветерани (войници, които, след като прекарвали повече от 20 годи­ни във войската, получавали земя в околностите на някой град), лавкаджии и търговци, занаятчии и други
Крепостните стени, широки 2,50—3 м и високи в античността 12—15 м, са били запазени на голяма висо­чина до идването на турците, след което Абритус се пре­връща в каменна кариера за общественото и частното строителство в Разград. Сега зидовете са запазени до 3 м, като някои са ограбени до античното ниво. 


title #

description


comments powered by Disqus