Home

wisdom.spotlight

Римският град Абритус

Римският град Абритус е основан през средата на I в. от н. е. като военно селище (кастелум) на мястото на тракийски град, чието име засега не е известно. По-късно тук се заселват цивилни римски граждани, ветерани (войници, които, след като прекарвали повече от 20 годи­ни във войската, получавали земя в околностите на някой град), лавкаджии и търговци, занаятчии и други лица, придружаващи римските легиони. В античната история Абритус е известен с голямото сражение между готи и римляни в 251 г., станало край града. В битката бил убит римският император Траян Деций (249—251 г.). На това място, наречено тогава „Форум на Семпроний", а след смъртта на императора — „Жертвеник на Деций", бяха намерени едно сребърно съкровище от 538 монети — най-късните от тях са от убития император, и едно злат­но съкровище от 30 златни монети, също от него. В края на III в. е изградена крепостната стена на града, която го обкържава от четирите страни и обхваща около 140 декара площ. Изградена е от добре обработени камен­ни блокове с 31 кули и три порти — северна, южна и западна. Улиците са прави и се пресичат под прав ъгъл. В чертите на укрепения град живеели само привилеги­ровани римски граждани и техните домашни роби. Оста­налите обитавали канабното селище край града — на изток от Абритус. След готските нашествия през III в. Абритус прежи­вял нов подем по времето на Константин Велики (306— 337 Неговите крепостни стени били заздравени през Времето на Юстиниан Велики (527—565 г.). В края на VI в. Абритус бива разрушен и опожарен, когато аварите масово нахлуват в сегашна Северна България. По-късно през VIII—X в. върху неговите развалини възниква славяно-българското селище.Първите разкопки в Абритус започват през 1887 г. от академик Анани Явашев, състудент и съратник на братя Шкорпилови, който с откритите материали още през същата година урежда музейна сбирка в гимна­зията. Той продължава разкопките и през следващите години. Натрупва се много археологически материал и музеят вече се отделя в нова сграда. Досе­га са разкрити една голяма жилищна сграда — 80 на 41 м с перистилен двор и йонийска колонада, 200 м от север­ната крепостна стена с 8 кули и северната порта, 200 м от южната крепост с 5 кули и южната порта. Крепостните стени, широки 2,50—3 м и високи в античността 12—15 м, са били запазени на голяма висо­чина до идването на турците, след което Абритус се пре­връща в каменна кариера за общественото и частното строителство в Разград. Сега зидовете са запазени до 3 м, като някои са ограбени до античното ниво.
Mentors Димитър Коджабашев

Част от моята философия за успех в живота

Преди години, в началото на 1996 г. на един прием в Будапеща се запознах с един австрийски професор по икономика, директор на застрахователен фонд, който изнасяше лекции на икономисти от източна Европа. Когато разбра, че говоря перфектно пет езика, той ме помоли да превеждам симултанно някои от лекциите му срещу прилично възнаграждение. Приех не заради парите, а защото реших, че ще науча нещо от него. И не съжалявам – той ми промени мисленето и живота! Ще се опитам по памет да цитирам част от една от тях - за Първокласното мислене: Представете си, че сте спечелили екскурзия до Ню Йорк и в нея са включени всички екстри. И Ви попитат, как искате да летите - 1-ва класа или икономическа? Естествено - всеки ще каже - 1-ва класа, нали е безплатно. Мисленето също е безплатно! Но за съжаление повечето хора, особено в БГ мислят второкласно и дори третокласно - как да свържат двата края, как да изкарат до аванса, как да вземат пари на заем и да не ги върнат и т.н. Много малко хора могат да разчупят рамките на дребното делнично мислене и да мислят стратегически, да мислят първокласно, и те са тези, които преуспяват в живота! За жалост е прав Ларошфуко, който казва: „Колко често хората използват своя ум за вършене на глупости!“ Ако искате да успеете в живота, научете се да мислите ПЪРВОКЛАСНО!“ Разбира се, не ми беше лесно да си променя мисленето и да напусна на 15.12.1996 сигурната си и добре платена държавна работа като технически директор на комп. фирма към Икономическия университет на Виена и да си направя собствена комп. фирма - първата година като чужденец ми бе доста трудно, но след това започнах да изнасям компютри в Германия и цяла Европа и да правя над 200 000 € годишен оборот. Разбрах колко е хубаво, когато другите и парите ти работят за теб! Има само 3 важни неща в този живот: 1. Здравето - разбираш го, когато вече е късно 2. Свободата - разбираш го, само ако ти я отнемат 3. Любовта и семейството - любовта е опасно летливо радиоактивно съединение с период на (полу)разпадане 12 до 18 месеца, заразените изпадат в маниакално-депресивни фази, не се поддават на лечение и имат непредвидими реакции :) Но нямаш ли пари, нямаш нито здраве, нито свобода, любовта се изпарява, a с нея и семейството… така че парите не са най-важното, но без тях не може! Само те те правят свободен! Май нямало вече робство, да бе - 99% от хората са финансови роби на останалите 1%! С ПАРИ МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ ВРЕМЕ - А ТО Е ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ИМАМЕ В ТОЗИ ЖИВОТ НА ЗАЕМ!
Mentors Mario Kronenberg

Django crash course

at initLab
Mentors Vitaliy Filipov

Camplight

FAQ about Camplight
Mentors Marta Kostova Boris Filipov vitaliy