Accounting / Счетоводство


I am your immortal guide in the dark woods of accounting / Аз съм твоят безсмъртен гид в тъмните дебри на счетоводството